คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 16:34

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 12  พฤศจิกายน 2557 เวลา  08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว นั้น

     ในการนี้  สสอ.ย่านตาขาว ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต รพ.สต.ละ 3-5  คน

มายัง  สสอ. ภายในวันที่  31  ตุลาคม 2557 นี้

ลำดับที่           ชื่อ -  สกุล                                ที่อยู่

 

                                                                                  ขอบคุณคะ

 

SP_READ_MORE

(แก้ไข)แนวทางการขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าอินเตอร์เน็ต

Written by Super User On วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 13:54

           ขอให้ทุกรพ.สต.ได้จัดทำขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าอินเตอร์เน็ต  ในปีงบประมาณ 58  ดังนี้

1 ให้ขออนุมติ โดยเรียนสสอ.ย่านตาขาว เป็นผู้ออนุมัติ

2 แนบเอกสารใบเสนอราคา ตามที่ได้จากผู้ให้บริการ

3 ให้ขออนุมัติเป็นรายเดือน ทุกเดือน

4 เมื่อมีงบประมาณจัดสรร ชัดเจน ให้เปลี่ยนเป็นขออนุมติมายังนายอำเภอ

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. เข้าประชุม

Written by อุไร On วันจันทร์, 20 ตุลาคม 2557 10:00

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558  ในวันที่ 22  ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.ย่านตาขาว ...(ขอความร่วมมือให้มาทุก รพ.สต. นะค่ะ)

SP_READ_MORE

แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU

Written by Super User On วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557 10:35

แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU และข้อมูลอื่นๆ แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU และข้อมูลอื่นๆ Login ก่อนนะครับ

และตรวจสอบ ผล  error ข้อมูลเดือน กย.ได้ที่ http://hdc.tro.moph.go.th/hdc  เมนู  ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม (zip file)

SP_READ_MORE

ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดบริการทางทันตสาธารณสุขระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2557 10:51

ด้วยได้กระทรวงสาธารณสุขโครงการรณรงค์“คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม ๒๕๕๗ เดือนแห่งการณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ตลอดจนรวมพลังวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งจัดบริการทันตสาธารณสุขถวายเป็นพระราชกุศล

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว จึงขอให้ท่านจัดกิจกรรมรณรงค์และจัดบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้รายงานผลการดำเนินงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโดยแบ่งออกเป็น เป็นวันที่ 21  ต.ต. ให้รายงานยอด ภายใน ๑๓.๓๐ น. ทางโทรศัพท์  และ ระหว่าง ๒๐ - ๒๔  ให้รายงานเป็นเอกสาร

 โหลด  1 หนังสือสั่งการ

             2 โครงการและแบบรายงาน

SP_READ_MORE

วาระประชุมเดือนตุลาคม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 16:04

ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 15 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านานิน  เวลา 8.30-12.00น.โหลดวาระ

SP_READ_MORE

แจ้งงานวิชาการประชุม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 14:38

แจ้งสมาชิกกลุ่มงานวิชาการอำเภอย่านตาขาวและผู้สนใจด้านงานวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 17 ต.ค.57 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ทุ่งค่าย สามารถแจ้งชื่อและหน่วยงานได้ที่คอมเม้นด้านล่างได้เลยครับ

SP_READ_MORE

ส่งรหัสยาเสริมธาตุเหล็ก

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 15:55

เอแนบไฟล์มาให้แล้ว ใบเบิกแยกเป้นราย รพ.สต. ส่วนรหัส 24 หลักของ Ferrous tab 

คิดว่า รพ.สต.น่าจะมีแล้ว เอเลยส่งรหัส 24 หลัก เฉพาะ Ferrous drops มาให้ค่ะ 

เริ่มเบิก พ.ย.57  

ในใบเบิก ให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลงข้อมูลเฉพาะจำนวนเด็ก และ ปริมาณคงเหลือนะคะ 

และหากเดือนใดมีจำนวน 5 สัปดาห์ ให้ รพ.สต.เปลี่ยนจำนวนที่เบิกเพิ่มได้เลย เนื่องจาก 

เอคำนวณเป็น 4 สัปดาห์ให้ค่ะ

ปล.ฝากบอกพี่โอ๊คด้วย ว่า 24 หลัก ส่งมาแล้ว

ขอบคุณค่ะ ดาวโหลด  โหลด

SP_READ_MORE

แนวทางการขึ้นทะเบียนสิทธิว่าง

Written by Super User On วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 11:26

1 แจ้งชื่อ เบอร์โทรหน่วยบริการ + มือถือ + อีเมล์ ของผู้รับผิดชอบ ของรพ.สต. ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 เมื่อได้รับข้อมูลสิทธิว่างให้ดำเนินการค้นหา ขึ้นทะเบียนตามแนวทาง  แล้วส่งผลการดำเนินงานตามแบบรายงาย กลับไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   โหลดแบบรายงาน

SP_READ_MORE

!!!HOT!!!สรุปแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาข้อมูลOPPP จากที่ประชุม สสจ.ตรัง

Written by Super User On วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 10:52

สรุปแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาข้อมูลOPPP จากที่ประชุม สสจ.ตรัง

ข้อมูล ก.ย.

1 ข้อมูลเดือน ก.ย. ที่ส่งสปสช. ส่งเหมือนเดิม ภายใน 15 ต.ค. (สสอ.ต้องส่งภายใน 20 ต.ค.)

2 ส่ง 43 เดือน ก.ย. มาสสอ.ภายในวันที่ 14 ต.ค. เพื่อทดลองนำเข้า HDC สสจ

แนวทางปี 58

1 สปสช และ สนย จะใช้ รูปแบบ 43 แฟ้ม

2 สสจ.จะใช้เว็บ HDC   คือ http://hdc.tro.moph.go.th/hdc/main/index.php ในการรับข้อมูล 43 แฟ้ม รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (น่าจะแทน data center เดิม)

3 รพ.สต.คีย์ข้อมูล ใน hosxp pcu ส่งออกเป็น 43 แฟ้ม โดยแนวทางของกระทรวง จะยกเลิกโปแกรมที่ต้องคีย์ผ่านเว็บอื่นๆ รวมถึงการลดการคีย์คัดกรองต่างๆ(รายละเอียด อาจจะแจ้งผ่านผู้รับผิดชอบงานระดับ สสจ. สสอ.)

4.จะมีการประกวดผลงานการพัฒนาข้อมูล OPPP ในแต่ละระดับ โดยคิดจากคุณภาพข้อมูล การบริหารจัดการ นวัตกรรม (เกณฑ์ยังไม่ชัดเจน)

แนวทางการดำเนินงานสำหรับรพ.สต.

1 ส่งข้อมูลเดือน ก.ย. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ภายใน 15 ต.ค. (สสอ.ต้องส่งภายใน 20 ต.ค.)

2 Update HOS เป็นเวอร์ชั่น ล่าสุด(สำรองข้อมูลก่อนครับ)   และส่งออก 43 แฟ้ม เดือนก.ย.พร้อมตรวจสอบ ด้วยโปแกรมตรวจสอบ version ล่าสุด โหลด ส่งมา สสอ.ภายในวันที่ 14 (เพื่อทดสอบนำเข้า HDC สสจ.)

3 ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลสำรวจ 4 แฟ้มให้สมบูรณ์ รวมถึง error จากการตรวจสอบ ด้วยโปรแกรมตรวจสอบ (ตรวจ 43 แฟ้ม)

4 การส่ง 43 แฟ้มในเดือนถัดไปจะต้องส่งภายใน วันที่ 13 และจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย (สสอ.ต้องส่งเข้า HDC ภายใน 15 หลังจากนั้น รพ.สต.จะเข้าไปดูคุณภาพข้อมูลของตัวเองได้ ในเว็บ HDC และจะยังมีเวลาแก้ไข อีก 5 วัน (จะมีการนำเสนอข้อมูลความถูกต้อง ในที่ประชุม คปสจ ทุกเดือน)

5 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทาง ในวันที่ 16 ต.ค.เวลา 13.30 น. โดยให้นำโน๊ตบุ๊คที่มี hosxp พร้อมใช้งาน ไปด้วย

  โหลดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลจากเว็บกระทรวง

6.1-7-10-2557 15-53

SP_READ_MORE

การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)

Written by อุไร On วันพุธ, 08 ตุลาคม 2557 12:02

ด้วย สสจ.ตรัง ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) ขึ้น เพื่อสนันสนุนการจัดบริการนวดไทยใน รพ.สต. ที่ยังไม่มีแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  รพ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  ... สสอ.ย่านตาขาว จึงขอให้ รพ.สต.ที่ยังไม่มีแพทย์แผนไทย ทุกแห่ง (จำนวน 10 รพ.สต. ประกอบด้วย ควนโพธิ์  หนองบ่อ  ทุ่งเกาะญวน  ควนหิน  ทอนพลา  โพรงจระเข้  โคกทราย  ท่าบันได  นานิน  และ เกาะเปียะ) ...จัดหา อสม. หรือประชาชนที่สนใจ รพ.สต. ละ 1 คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ... และให้แจ้งรายชื่อ พร้อมจัดส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการเข้าอบรมฯ  ดังรายละเอียด ให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 14 ต.ค.57... โหลดรายละเอียด...  หาก รพ.สต.ไหน มี อสม.หรือ ประชาชนที่ผ่านการนวด 372 ชม.อยู่แล้ว และไม่ประสงค์จะสมัครเข้าอบรมเพิ่ม ขอให้แจ้งรายชื่อ และส่งหลักฐานใบประกาศนียบัตร มาให้ สสอ. ทราบ เพื่อแจ้งไปยัง สสจ.ตรัง ต่อไป.. เพราะ ปี 2558  ทุก รพ.สต. ต้องมีการจัดบริการนวดไทย...

SP_READ_MORE

UPDATE ขอเชิญจนท.ผู้รับผิดชอบข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าร่วมประชุม การพัฒนาข้อมูล ในวันที่ 16 ต.ค. 57 ณ

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2557 13:03

ขอเชิญจนท.ผู้รับผิดชอบข้อมูล 43 แฟ้มของรพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 ท่าน  เข้าร่วมประชุม การพัฒนาข้อมูล43 แฟ้ม  ในวันที่ 16 ต.ค. 57 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ตรัง เวลา 13.30  -  16.30 น ( สสจ.แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น เช้ากับบ่าย) 

ให้ทุกแห่งนำโน๊ตบุ๊คพร้อมฐาน hos ปัจจุบันไปด้วยครับ

SP_READ_MORE

ด่วนที่สุด..แจ้งแผนการเจาะเลือดผู้ป่วย HT-DM ประจำปีงบ 2558

Written by อุไร On วันอังคาร, 07 ตุลาคม 2557 11:58

สสอ.ย่านตาขาว ขอแจ้งแผนการเจาะเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดัน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนพ.ย.57 ดังรายละเอียดในแผนฯที่แนบมา ... ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการเจาะเลือด ตามแผนการเจาะ และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ... หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ย่านตาขาว นะค่ะ ... โหลดรายละเอียด  1. แผนการเจาะเลือด   2. แนวทางการเจาะเลือด   3. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ป่วยที่จะส่งให้ รพ.ย่านตาขาว

SP_READ_MORE

ด่วน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน UPDATE สสอได้แก้ไขเบื้อต้นแล้วงครับ

Written by Super User On วันอังคาร, 07 ตุลาคม 2557 11:21

 ด้วย สสจ.ตรังได้ส่งข้อมูลหมู่บ้านมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในการนำไปใช้ทำระบบ HDC รองรับ 43 แฟ้ม

หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ่งมาในคอมเม้นต์ด้านล่างครับ

villagecode villagename villagecodefull tamboncode ampurcode changwatcode flag_status tambonname หมายเหตุ
1 ย่านตาขาว 92030101 920301 9203 92 0 ย่านตาขาว  
2 สะพานด่าน 92030102 920301 9203 92 0 ย่านตาขาว  
3 ควนโพธิ์ 92030103 920301 9203 92 0 ย่านตาขาว  
4 นายายหม่อม 92030104 920301 9203 92 0 ย่านตาขาว  
5 หนองเตย 92030105 920301 9203 92 0 ย่านตาขาว  
1 โหละหาร 92030201 920302 9203 92 0 หนองบ่อ  
2 พรุกำหวาน 92030202 920302 9203 92 0 หนองบ่อ  
3 หนักแบก 92030203 920302 9203 92 0 หนองบ่อ  
4 ปากคลอง 92030204 920302 9203 92 0 หนองบ่อ  
5 ทุ่งเกาะยวน 92030205 920302 9203 92 0 หนองบ่อ  
6 พรุนายช้าง 92030206 920302 9203 92 0 หนองบ่อ  
1 ไทรงาม 92030301 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
2 ควนหิน 92030302 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
3 ต้นปรง 92030303 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด ชื่อผิด
4 ลำพิกุล 92030304 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
5 มาบเมา 92030305 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
6 หนองเป็ด 92030306 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
7 ทอนพลา 92030307 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
8 ลำขนุน 92030308 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด ชื่อผิด
9 โคกโดน 92030309 920303 9203 92 0 นาชุมเห็ด  
1 ทุ่งหนองแห้ง 92030401 920304 9203 92 0 ในควน  
2 ห้วยด้วน 92030402 920304 9203 92 0 ในควน  
3 พรุโต๊ะปุก 92030403 920304 9203 92 0 ในควน  
4 ทุ่งศาลา 92030404 920304 9203 92 0 ในควน ชื่อผิด
5 หน้าวัดโพรงจระเข้ 92030405 920304 9203 92 0 ในควน  
6 ปากคลอง 92030406 920304 9203 92 0 ในควน  
7 ในควน 92030407 920304 9203 92 0 ในควน ชื่อผิด
8 ช่องหาย 92030408 920304 9203 92 0 ในควน  
9 หนองขอน                        92030409 920304 9203 92 0 ในควน เพิ่มหมู่
10 นาหยีค้อม 92030410 920304 9203 92 0 ในควน เพิ่มหมู่
1 ยูงงาม 92030501 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
2 โพรงจระเข้ 92030502 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
3 ลำไห 92030503 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
4 โคกทรายเหนือ 92030504 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
5 ปากคลอง 92030505 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
6 โคกทรายใต้ 92030506 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
7 โหล๊ะคล้า 92030507 920305 9203 92 0 โพรงจระเข้  
1 ควนอินทนินงาม 92030601 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ  
2 คลองปะเหลียน 92030602 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ  
3 ใต้ 92030603 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ  
4 ท่าบันได 92030604 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ  
5 นาโตง 92030605 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ  
6 ทุ่งสำราญ 92030606 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ ชื่อผิด
7 ทับจาก 92030607 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ ชื่อผิด
8 ทุ่งรวงทอง                    92030608 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ ชื่อผิด
9 ทุ่งตะเซะ 92030609 920306 9203 92 0 ทุ่งกระบือ  
1 ทุ่งไหม้ 92030701 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
2 ทุ่งค่าย 92030702 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
3 ควนยาง 92030703 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
4 เขาไม้แก้ว 92030704 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
5 ควนยวน 92030705 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
6 ควนเคี่ยม 92030706 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย ชื่อผิด
7 ห้วยไม้แก่น 92030707 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
8 ตกเขา 92030708 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
9 คลองลำเลียง 92030709 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
10 ท่าด่าน 92030710 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย  
11 ควนเนียง 92030711 920307 9203 92 0 ทุ่งค่าย เพื่มหมู่
1 ควนโต๊ะทอง 92030801 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
2 พิกุลทอง 92030802 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
3 ทุ่งนา 92030803 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
4 โคกม่วง 92030804 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
5 หนองชวด 92030805 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
6 คลองทรายขาว 92030806 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
7 ในไร่ 92030807 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
8 หนองสามห้อง 92030808 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
9 วังตะเคียน 92030809 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ  
10 ต้นปริง 92030810 920308 9203 92 0 เกาะเปียะ ชื่อผิด
SP_READ_MORE

นโยบายรมต.สาธารณสุข

Written by Super User On วันจันทร์, 06 ตุลาคม 2557 10:54

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี Click 
 นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข .ppt Click
 นโยบายการดำเนินงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
    และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
    ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และกำกับดูแลองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่        เกี่ยว
กับสุขภาพClick

 หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
    ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. Click

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

054960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
710
3518
5453
36210
51261
3699
54960

Your IP: 54.81.112.187
Server Time: 2014-10-22 07:56:03

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine